Allekirjoita Kaivostoiminnalle RAJAT -lakialoite

Joko olet allekirjoittanut Kaivostoiminnalle RAJAT -kansalaisaloitteen kannatusilmoituksen? Lakialoitteen tavoitteena on määritellä kaivostoiminnalta ja malminetsinnältä kielletyt alueet Suomessa. Tällaisia alueita tulisi olla muun muassa Saimaa ja muut tärkeimmät vesistöt, luonnonsuojelualueet ja pohjavesialueet. Pääset tutustumaan lakialoitteeseen ja sen perusteluihin tästä. Tästä artikkelista selviää mikä nykyisessä kaivoslaissa on vialla ja miksi emme luota siihen että kaivoslain uudistus tuleeJatka lukemista ”Allekirjoita Kaivostoiminnalle RAJAT -lakialoite”

Akkustrategia kaipaa parikseen kaivoslain uudistuksen

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ilmoitti maanantaina 19.4.2021 brittiläisen Johnson Matthey -akkumateriaalitehtaan sijoittumisesta Vaasaan. Uutisesta tulisi kuulemma olla innoissaan. Akkumateriaalitehdas tulee luomaan työpaikkoja ja hyvinvointia Vaasan seudulle ja nostaa Suomen maailmanmaineeseen kestävämpien kaivos- ja akkualan ratkaisujen tuottajana. Olisi kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota räikeään epäkohtaan, mikä näyttää päättäjiltä jääneen akkuhuumassa huomioimatta. Suomen heikko kaivoslaki ei anna kunnille, maanomistajille,Jatka lukemista ”Akkustrategia kaipaa parikseen kaivoslain uudistuksen”

Joko tunnistat kaivoslobbaajan fraasit? Viherpesun kymmenen kärjessä on nyt selvitetty.

Innostuimme kirjaamaan ylös lobbaajien, päättäjien ja viranomaisten tyypilliset teesit, joilla kaivostoimintaa puolustellaan. Tässä TOP-10, satunnaisessa järjestyksessä. Kannattaa havahtua hetkeksi fundeeraamaan, kun johonkin näistä törmää. Malminetsintävaraus johtaa vain äärimmäisen harvoin tai hyvin pitkän ajan kuluttua kaivoksen perustamiseen. Malminetsintäluvalla ei ole mitään tekemistä kaivoksen perustamisen kanssa. Malminetsintävarausalueen maanomistaja, alueen asukas tai alueella toimiva elinkeinonharjoittaja ei ole ”asianomistaja”.Jatka lukemista ”Joko tunnistat kaivoslobbaajan fraasit? Viherpesun kymmenen kärjessä on nyt selvitetty.”

Hallinto-oikeus ja Tukes kaivosyhtiöiden asialla: luvat myönnetään, valitukset hylätään

Mediatiedote 11.2.2021 Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt kaikki valitukset ja oikaisuvaatimukset, joita sille viime vuonna tehtiin Saimaan alueelle myönnetyistä malminetsintävarauksista. Varausilmoitus on malminetsintää valmistelevaa toimintaa. Se antaa varaajalle etuoikeuden mahdolliseen malminetsintälupaan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes antoi vuonna 2020 varauspäätökset Suomen Malmitutkimus Oy:lle Juvan, Puumalan ja Sulkavan alueille sekä malminetsintäyhtiö FinnAust Mining Finlandille Lappeenrannan, Taipalsaaren, Savitaipaleen jaJatka lukemista ”Hallinto-oikeus ja Tukes kaivosyhtiöiden asialla: luvat myönnetään, valitukset hylätään”

Erävoitto kansanliikkeille, mutta kaivoslain uudistusta ei saa pitkittää

Mediatiedote 23.10.2020 Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä ilmoitti torstaina 22. lokakuuta 2020 vetävänsä kaivoslakiehdotuksen pois eduskunnan käsittelystä. Saimaa ilman kaivoksia -ryhmä pitää päätöstä hyvänä, sillä ehdotus ei olisi täyttänyt hallituksen linjauksia eikä eduskunnan talousvaliokunnan suosituksia, jotka pohjautuvat Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteeseen.  Lakiehdotuksesta puuttui monta tärkeää kohtaa, joilla kaivostoiminnan ylivaltaa Suomessa voitaisiin rajoittaa, mutta erityisesti nämä kaksi:Jatka lukemista ”Erävoitto kansanliikkeille, mutta kaivoslain uudistusta ei saa pitkittää”

Puolueilla höttöinen näkemys kaivoslaista – Kaivoslaki Nyt! -kansalaisaloite eduskunnan käsittelyyn tiistaina 6.10.2020

Mediatiedote 5.10.2020 Kaivostoimintaa Saimaan alueella vastustava kansalaisliike Saimaa ilman kaivoksia kysyi kaikilta eduskuntapuolueilta kaivoslain ongelmista sekä mahdollisista ratkaisuista niihin. Kyselyyn vastasivat kaikki puolueet lukuun ottamatta perussuomalaisia ja RKP:ta. Vastausten perusteella nykyisen kaivoslain ongelmista ja lakiin liittyvästä hallitusohjelman sisällöstä on parhaiten kartalla vasemmistoliitto. Puolueen vastauksissa oli eniten kaivoslain muutoksiin liittyvää konkretiaa, ja he painottivat, etteivät haluaJatka lukemista ”Puolueilla höttöinen näkemys kaivoslaista – Kaivoslaki Nyt! -kansalaisaloite eduskunnan käsittelyyn tiistaina 6.10.2020”

Avoin kirje kansanedustajille – Kaivostoiminnalle on vihdoin asetettava tiukat rajat

Hyvä kansanedustaja, Olet tekemässä päätöstä siitä, mitä Suomesta ja sen luonnosta on jäljellä sitten, kun maailman kiihtyvä malminhimo on tyydytetty. Elämme käännekohtaa ihmiskunnan historiassa. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on vihdoinkin noussut päättäjien agendalle ympäri maailmaa.  Materiaalit sähköautojen akkuihin, tuulivoimaloiden siipiin ja moniin muihin hiilineutraalin maailman tuotteisiin pitää kuitenkin kaivaa jostakin. Kaivannaisten kysynnän ennustetaan räjähtävän lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi nikkelinJatka lukemista ”Avoin kirje kansanedustajille – Kaivostoiminnalle on vihdoin asetettava tiukat rajat”

Avoin kirje oikeusministerille koskien kaivoslain valmisteluprosessin asianmukaisuutta

Me allekirjoittaneet pyydämme oikeusministeriötä selvittämään työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman kaivoslain valmisteluprosessin asianmukaisuuden. Pyydämme tarkastelemaan lainvalmistelua myös perustuslain ja muiden kansainvälisten sitoumusten mukaisesti ympäristö- ja muiden perusoikeuksien turvaamiseksi Suomessa. Puutteet lainvalmisteluprosessissa Työ- ja elinkeinoministeriö, joka vastaa kaivoslain uudistamisesta kansalaisaloitteen (8.10.2019, KAA7/2019, Kaivoslaki Nyt) perusteella, ei mielestämme noudata oikeusministeriön lainvalmistelun ohjeistusta, vaan sivuuttaa asianomistajien oikeudet ja oikeusministeriönJatka lukemista ”Avoin kirje oikeusministerille koskien kaivoslain valmisteluprosessin asianmukaisuutta”

Saimaa ilman kaivoksia -ryhmän julkilausuma

Vaadimme, että uusi kaivoslaki takaa luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -alueiden, kulttuuriltaan arvokkaiden, luonnoltaan herkkien ja monimuotoisten alueiden, tärkeimpien vesistöjen ja niiden välittömässä läheisyydessä olevien alueiden, sekä alkuperäiskansojen elinkeinojen kannalta tärkeiden alueiden koskemattomuuden. Tämä voidaan taata vain vahvistamalla niin sanotut ”no-go”- eli kaivostoiminnalta suljetut alueet, joilla ei sallita edes malminetsintää. Tieteelliseen tutkimukseen, jossa selvitetään maaperän geologista koostumusta,Jatka lukemista ”Saimaa ilman kaivoksia -ryhmän julkilausuma”

Saimaan seutukartta täyttyy malminetsintävarauksista – Tukesin toiminta ihmetyttää

Mediatiedote 4.9.2020 Saimaa ilman kaivoksia -liike on tyrmistynyt, että Tukes on jälleen myöntänyt malminetsintävarauksia Järvi-Suomeen. Kaivosyhtiö FinnAust Mining on saanut 3. syyskuuta Tukesilta varauspäätöksen kahteen laajaan alueeseen. Niistä ensimmäinen on pinta-alaltaan runsaat 792 neliökilometriä ja sijoittuu Joutsan, Kangasniemen ja Mikkelin alueille. Varausaluetta ympäröi yhtäältä Kyyvesi ja toiselta puolen Puula, Etelä-Savon maakuntajärvi. Molemmat järvet ovat osaJatka lukemista ”Saimaan seutukartta täyttyy malminetsintävarauksista – Tukesin toiminta ihmetyttää”