Avoin kirje oikeusministerille koskien kaivoslain valmisteluprosessin asianmukaisuutta

Me allekirjoittaneet pyydämme oikeusministeriötä selvittämään työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman kaivoslain valmisteluprosessin asianmukaisuuden. Pyydämme tarkastelemaan lainvalmistelua myös perustuslain ja muiden kansainvälisten sitoumusten mukaisesti ympäristö- ja muiden perusoikeuksien turvaamiseksi Suomessa. Puutteet lainvalmisteluprosessissa Työ- ja elinkeinoministeriö, joka vastaa kaivoslain uudistamisesta kansalaisaloitteen (8.10.2019, KAA7/2019, Kaivoslaki Nyt) perusteella, ei mielestämme noudata oikeusministeriön lainvalmistelun ohjeistusta, vaan sivuuttaa asianomistajien oikeudet ja oikeusministeriönJatka lukemista ”Avoin kirje oikeusministerille koskien kaivoslain valmisteluprosessin asianmukaisuutta”

Saimaa ilman kaivoksia -ryhmän julkilausuma

Vaadimme, että uusi kaivoslaki takaa luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -alueiden, kulttuuriltaan arvokkaiden, luonnoltaan herkkien ja monimuotoisten alueiden, tärkeimpien vesistöjen ja niiden välittömässä läheisyydessä olevien alueiden, sekä alkuperäiskansojen elinkeinojen kannalta tärkeiden alueiden koskemattomuuden. Tämä voidaan taata vain vahvistamalla niin sanotut ”no-go”- eli kaivostoiminnalta suljetut alueet, joilla ei sallita edes malminetsintää. Tieteelliseen tutkimukseen, jossa selvitetään maaperän geologista koostumusta,Jatka lukemista ”Saimaa ilman kaivoksia -ryhmän julkilausuma”

Saimaan seutukartta täyttyy malminetsintävarauksista – Tukesin toiminta ihmetyttää

Mediatiedote 4.9.2020 Saimaa ilman kaivoksia -liike on tyrmistynyt, että Tukes on jälleen myöntänyt malminetsintävarauksia Järvi-Suomeen. Kaivosyhtiö FinnAust Mining on saanut 3. syyskuuta Tukesilta varauspäätöksen kahteen laajaan alueeseen. Niistä ensimmäinen on pinta-alaltaan runsaat 792 neliökilometriä ja sijoittuu Joutsan, Kangasniemen ja Mikkelin alueille. Varausaluetta ympäröi yhtäältä Kyyvesi ja toiselta puolen Puula, Etelä-Savon maakuntajärvi. Molemmat järvet ovat osaJatka lukemista ”Saimaan seutukartta täyttyy malminetsintävarauksista – Tukesin toiminta ihmetyttää”

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Vasemmistoliitto vastaa

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Vasemmisto on ajanut kaivoslain uudistusta ja on erittäin sitoutunut Marinin hallitusohjelman kirjauksiin uudistuksen reunaehdoista:• Kaivoslainsäädäntö uudistetaan. Uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tasonparantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen.• Kunnille säädetään oikeus päättää kaavoituksella, onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella.• Parannetaan kaivosalueen ja kaivoksen vaikutusalueenJatka lukemista ”Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Vasemmistoliitto vastaa”

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Liike Nyt vastaa

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Kaivostoimintaa harjoittavien yritysten tulee hallita ja vastata toiminnan ympäristövaikutuksista toiminnan koko elinkaaren ajan. Viranomaisten tulee lupakäsittelyjen yhteydessä pystyä varmistumaan tästä. Kaivosyrityksillä tulee olla erityisesti valmiudet jätevesien puhdistamiseen, pohjavesien suojelemiseen ja vastata tulvavesien tuomiin haasteisiin. Kaivosyhtiöiltä tulisi mielestämme periä luvan myöntämisen edellytyksenä vakuus, jolla voidaan kaivostoiminnanJatka lukemista ”Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Liike Nyt vastaa”

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Demarit vastaavat

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristöhaitoilta? SDP:n mielestä kaivoslain uudistaminen on tarpeen. Kaivoksilla on tärkeä elinkeinopoliittinen merkitys ja Suomi voi toimia kestävän kaivostoiminnan esimerkkimaana. Kaivoslakia uudistetaan niin, että kaivosten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää, kuntien päätösvaltaa kaivosasioissa lisätä esimerkiksi kaavoituksen avulla, kiinteistönomistajien ja maanomistajien asema parannetaan, kaivoksen ympäristövaikutukset sekä vaikutukset alkueräiskansojen oikeuksiin otetaanJatka lukemista ”Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Demarit vastaavat”

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Vihreät vastaa

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossakaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Haluamme uudistaa kaivoslain niin, että ympäristötuhoille on aitonollatoleranssi. Kaivostoimintaa tulee harjoittaa ympäristön, ihmistenja muiden elinkeinojen kannalta kestävällä tavalla, eikä nykyinenkaivoslaki täytä tätä kriteeriä. Uuden lain myötä lain noudattamisenvalvontaa sekä paikallisten ihmisten ja kaivostoiminnasta kärsivienelinkeinojen oikeuksia on vahvistettava. Kaivoslain ja siihen liittyvien ympäristölakien uudistaminen onVihreille keskeinen tavoiteJatka lukemista ”Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Vihreät vastaa”

Esitysluonnos kaivoslain muutoksista sivuuttaa kansalaisaloitteen ja hallitusohjelman vaatimukset

Kolme kaivoskriittistä ryhmää tyrmää tuoreeltaan TEM:n kaivoslakityöryhmän ehdotukset lain muuttamiseksi. Ryhmien mukaan kaivoslain suurimpia ongelmia ei ole esityksessä huomioitu lainkaan, eikä se muutenkaan vastaa hallitusohjelman asettamia tavoitteita.ProHeinävesi sekä ryhmät ProYlläs ja Saimaa ilman kaivoksia arvostelevat ankarasti esitysluonnosta, jonka TEM:n asettama työryhmä julkaisi 21. elokuuta. Kaivoskriittisten ryhmien mukaan esitysluonnos ei vastaa Sanna Marinin hallitusohjelman tai KaivoslakiJatka lukemista ”Esitysluonnos kaivoslain muutoksista sivuuttaa kansalaisaloitteen ja hallitusohjelman vaatimukset”

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Kristillisdemokraatit vastaavat

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Kaivoslain uudistamisen tarpeesta vaikuttaa olevan laaja poliittinen yksimielisyys. Alalle tarvitaan selkeämmät pelisäännöt erityisesti ympäristövahinkojen korvaamisen ja valtausmenettelyn suhteen. Kaivostoiminnan tuotoista pitää myös jäädä enemmän Suomeen. Luvan myöntämisen yhteydessä pitää tarkoin selvittää yrityksen toimintaedellytykset ja valvontaa pitää tiukentaa ja turvata riittävät valvonnan resurssit. Kaivoslakiin pitää kirjataJatka lukemista ”Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Kristillisdemokraatit vastaavat”

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Kokoomus vastaa

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Kaivoslakia on syytä päivittää. Ympäristövahinkojen ja haittojen jälkihoidon ei tule kaatua yhteiskunnan niskaan. Suomessa on edelleen kaivoksia, joissa ei ole vakuuksia ollenkaan. Toinen ongelma muodostuu konkurssitilanteissa, jossa ympäristön jälkihoito on kaatunut veronmaksajien maksettavaksi. Näihin kohtiin on tartuttava. Suomalaisten on saatava lisäksi riittävä korvaus uusiutumattomien mineraaliemmeJatka lukemista ”Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Kokoomus vastaa”