Home

Pidetään kaivokset poissa Saimaan rannoilta

Saimaan puhtaita vesiä uhkaa lyhytnäköinen kaivostoiminta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on antanut 2020 toukokuun jälkeen peräti kymmenen malminetsintävarausta ja kolme malminetsintälupaa Saimaan alueelle. Ennestään malmin etsintää harjoitetaan Heinävedellä jonne kaavaillaan grafiitti kaivosta ja Juvan pohjoispuolella mistä etsitään kultaa pohjavesialueella. Kaikki alueet ovat suojeluilla Natura-alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Mikäli tutkimukset ja malminetsintä johtavat kaivostoiminnan käynnistymiseen, se tuhoaa palan kauneinta Järvi-Suomea. Yhdessä voimme pysäyttää kaivosaikeet. Saimaan voi pilata vain kerran!

Saimaa ilman kaivoksia ry:n tavoite on varmistaa, että Suomen lainsäädäntöä muutetaan siten että se suojelee korvaamattomia luontoalueita ja vesistöjä sekä alueen maanomistajien ja elinkeinonharjoittaien oikeuksia.

Tiedotteet

Saimaa ilman kaivoksia ry arvostelee kaivoslain uudistuksen luonnosta — Ei ole hallitusohjelman mukainen

Kaivoslaki on todellisen remontin tarpeessa. Lakia uudistavan työryhmän olisi voinut odottaa perehtyvän lain taustalla oleviin valuvikoihin, jotka ovat peräisin jopa tsaarin ajalta. Nyt olisi ollut aika uudistaa lain perusteet ja varmistaa, että se kunnioittaa suomalaisten perusoikeuksia ja Suomen perustuslakia. Mutta työryhmä on tyytynyt pilkunviilailuun, vaikka sillä olisi ollut mahdollisuus todelliseen reformiin. Lainsäädännön tavoitteena tulee ollaJatka lukemista ”Saimaa ilman kaivoksia ry arvostelee kaivoslain uudistuksen luonnosta — Ei ole hallitusohjelman mukainen”

Kaivosvero on hyvä alku, nyt rinnalle tarvitaan tiukka kaivoslaki

Hallitus päätti tällä viikolla budjettiriihessään ottaa käyttöön kauan puheissa olleen kaivosveron. Suomessa operoivat, pääosin ulkomaisessa omistuksessa olevat kaivosyhtiöt eivät ole tähän saakka joutuneet maksamaan erillistä korvausta kallioperästä louhituista mineraaleista. Tämä sotii tavallisen suomalaisen oikeustajua vastaan, sillä kaivosten jälkeensä jättämät ympäristövahingot ovat useimmiten jääneet veronmaksajien hoidettaviksi. Eihän Norjakaan anna öljyään ilmaiseksi! Vielä ei ole päätetty, millaiseenJatka lukemista ”Kaivosvero on hyvä alku, nyt rinnalle tarvitaan tiukka kaivoslaki”

Luonnonsuojelulain uudistusluonnos – Saimaa ilman kaivoksia ry jätti lausunnon

Saimaa ilman kaivoksia ry arvioi, että luonnonsuojelulain uudistusluonnos ei riittävästi takaa luontokadon pysäyttämistä. Biodiversiteetin, ekosysteemien ja luonnonmonimuotoisuuden menettäminen on suurin uhka ihmiskunnalle. Nyt olisi aika asettaa tiukemmat rajat ja taata Suomen kansalaisten ympäristöperusoikeudet. Yhdymme lain perusteluissa esitettyyn näkemykseen siitä, että luonnonsuojelu ja ilmastopolitiikan toimet voivat olla ristiriidassa keskenään – valitettavasti. Tästä ikävin esimerkki on liikenteenJatka lukemista ”Luonnonsuojelulain uudistusluonnos – Saimaa ilman kaivoksia ry jätti lausunnon”

Pysy ajantasalla kaivoshankkeiden pysäyttämisessä